ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Αικατερίνη
Δημοπούλου

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Δαρειώτου 15, Τρίπολη, 22131
 • 2710231292
 • 2710243121
 • https://www.koutsougeras.gr

Πτυχ. Μηχανικός Δομικών Έργων(Τ.Ε.) με εξειδίκευση σε:

 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Τοπογραφικά διαγράμματα
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών.

Κατοικεί και εργάζεται στην Τρίπολη. Είναι έγγαμη και μητέρα δύο παιδιών.

Εκπαίδευση

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 (2004-2008)
Πτυχιούχος Μηχανικός Δομικών Έργων (Τ.Ε.) / ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
2001-2004

 3ο Ενιαίο Λύκειο Τρίπολης

Εργασιακή Εμπειρία

2009 – ΣΗΜΕΡΑ

Πτυχιούχος Μηχανικός Δομικών Έργων (Τ.Ε.) / Τεχνικό Γραφείο Κουτσούγερα

2008 (ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ)

Πρακτική  Άσκηση / Τεχνικό Γραφείο Ι. Σμυρνιώτη

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

 • Αutocad + 3D Autocad
 • Τεχνικών Ασφαλείας
 • Διαχείριση Τεχνικών έργων
 • Πλήθος ενημερωτικών ημερίδων σχετικά με ρυθμίσεις αυθαιρέτων, έκδοση οικοδομικών αδειών, κτηματολόγιο κ.α.

Ικανότητες / Δεξιότητες

 • Άριστη γνώση CAD
 • ECDL
 • Πακέτο εφαρμογών μηχανικού (Civiltech)
 • Σύνταξη και ηλ. Υποβολή προσφορών για δημόσια έργα

Γλώσσες

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (C1)

ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH, UNIVERSITY OF MICHIGAN