ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ

ΕΡΓΑ

  • Όλα
  • Επεμβάσεις σε Υφιστάμενα
  • Μονοκατοικίες
  • Ειδικά Έργα
  • Επαγγελματικά
  • Πολυκατοικίες
Επεμβάσεις σε Υφιστάμενα

Μελέτη – Κατασκευή Προσθήκης Ορόφου

Μονοκατοικίες

Μελέτη – Κατασκευή Μονοκατοικίας

Επεμβάσεις σε Υφιστάμενα

Μελέτη – Κατασκευή Μονοκατοικίας

Ειδικά Έργα

Μελέτη – Επίβλεψη Στατικής Ενίσχυσης και υγρομόνωσης οροφής κτιρίου πνευματικού κέντρου Μερκοβουνίου

Ειδικά Έργα

Μελέτη – Επίβλεψη Ανάδειξης Αρχαιολογικού χώρου

Επαγγελματικά

Μελέτη – Επίβλεψη Βιοτεχνικού χώρου

Επαγγελματικά

Μελέτη – Επίβλεψη Βιοτεχνικού χώρου

Ειδικά Έργα

Μελέτη – Επίβλεψη Κατασκευής Μεταλλικών υποδομών για την ανάρτηση μαρμάρινων εκθεμάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας

Πολυκατοικίες

Μελέτη – Επίβλεψη 5/όροφης Πολυκατοικίας

Πολυκατοικίες

Μελέτη – Επίβλεψη 4/όροφης Πολυκατοικίας

Επαγγελματικά

Μελέτη – Κατασκευή Ανακαίνιση κτιρίου γραφείων – καταστημάτων

Μονοκατοικίες

Μελέτη – Κατασκευή Μονοκατοικίας

Μονοκατοικίες

Μελέτη – Κατασκευή Μονοκατοικίας

Πολυκατοικίες

Μελέτη – Κατασκευή 5/όροφης Πολυκατοικίας

Πολυκατοικίες

Μελέτη – Επίβλεψη 6/όροφης Πολυκατοικίας

Μονοκατοικίες

Μελέτη – Κατασκευή Μονοκατοικίας

Μονοκατοικίες

Μελέτη – Επίβλεψη Μονοκατοικίας

Μονοκατοικίες

Μελέτη – Κατασκευή Μονοκατοικίας

Πολυκατοικίες

Μελέτη – Κατασκευή 5/όροφης Πολυκατοικίας

Επαγγελματικά

Μελέτη – Επίβλεψη Βιοτεχνικού χώρου

Μονοκατοικίες

Μελέτη – Κατασκευή Μονοκατοικίας

Πολυκατοικίες

Μελέτη – Επίβλεψη Συγκρότημα κατοικιών

Επαγγελματικά

Ανακαίνιση καταστήματος αλυσίδας Goody’s

Ειδικά Έργα

Κατασκευή – Συντήρηση εγκαταστάσεων Υπαίθριου Μουσείου Υδροκίνησης

Πολυκατοικίες

Μελέτη – Κατασκευή 7/όροφης πολυκατοικίας

Επαγγελματικά

Μελέτη – Επίβλεψη Βιοτεχνικού Xώρου

Επαγγελματικά

Μελέτη – Κατασκευή 4/όροφου Επαγγελματικού Κτηρίου

Ειδικά Έργα

Κατασκευή καταστήματος Τράπεζας Εργασίας

Ειδικά Έργα

Κατασκευή Supermarket

Πολυκατοικίες

Μελέτη – Κατασκευή 4/όροφης πολυκατοικίας

Πολυκατοικίες

Μελέτη – Επίβλεψη 6/όροφης πολυκατοικίας

Πολυκατοικίες

Μελέτη – Κατασκευή 5/όροφης πολυκατοικίας

Πολυκατοικίες

Μελέτη – Κατασκευή 6/όροφης πολυκατοικίας

Πολυκατοικίες

Μελέτη – Κατασκευή 6/όροφης πολυκατοικίας

Πολυκατοικίες

Μελέτη – Επίβλεψη 3/όροφης πολυκατοικίας

Ειδικά Έργα

Επίβλεψη κατασκευής – συντήρηση εγκαταστάσεων Μουσείου Περιβάλλοντος

Μονοκατοικίες

Μελέτη – Κατασκευή Μονοκατοικίας

Επεμβάσεις σε Υφιστάμενα

Ανακαίνιση παλαιάς οικίας