Μελέτη – Επίβλεψη Κατασκευής Μεταλλικών υποδομών για την ανάρτηση μαρμάρινων εκθεμάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας

Στοιχεία έργου

Περιοχή : Τεγέα Αρκαδίας

Κατάσταση : Ολοκληρωμένo

Είδος : Ειδικό Έργο

Φωτογραφίες