Μελέτη – Επίβλεψη Μεταλλική υποδομή ανάρτησης μαρμάρινων εκθεμάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας

Στοιχεία έργου

Περιοχή : Τεγέα Αρκαδίας

Κατάσταση : Ολοκληρωμένo

Είδος : Ειδικό Έργο

Φωτογραφίες