Μελέτη – Επίβλεψη Συγκρότημα κατοικιών

Στοιχεία έργου

Περιοχή : Τρίπολη / Τεγέα

Κατάσταση : Ολοκληρωμένο

Είδος : Πολυκατοικία

Φωτογραφίες