Μελέτη – Επίβλεψη 5/όροφης Πολυκατοικίας

Στοιχεία έργου

Περιοχή : Τρίπολη/ Οδός Δούνιας

Κατάσταση : Ολοκληρωμένη

Είδος : Πολυκατοικία

Φωτογραφίες