Μελέτη – Κατασκευή Μονοκατοικίας

Στοιχεία έργου

Περιοχή : Τρίπολη / Οδός Δεκάζου

Κατάσταση : Ολοκληρωμένη

Είδος : Μονοκατοικία

Φωτογραφίες