Μελέτη – Κατασκευή Προσθήκης Ορόφου

Στοιχεία έργου

Μελέτη - Κατασκευή Προσθήκης Β' ορόφου σε υφιστάμενη κατοικία με μεταλλικό σκελετό και τσιμεντοσανίδα - γυψοσανίδα

Περιοχή : Τρίπολη / Οδός Λαγοπάτη

Κατάσταση : Ολοκληρωμένη

Είδος : Μονοκατοικία

Φωτογραφίες