Μελέτη – Κατασκευή 4/όροφου Επαγγελματικού Κτηρίου

Στοιχεία έργου

Περιοχή : Τρίπολη / Οδός Κύπρου και Γρηγορίου Ε’

Κατάσταση : Ολοκληρωμένο

Είδος : Επαγγελματικό

Φωτογραφίες