Ανακαίνιση παλαιάς οικίας

Στοιχεία έργου

Περιοχή : Κανδήλα Αρκαδίας

Κατάσταση : Ολοκληρωμένο

Είδος : Παλαιά Οικία

Φωτογραφίες