ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ

Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σχεδιασμός & Μελέτη Κτιριακών Έργων​

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός / 3D Aπεικονίσεις

Στατικός και Αντισεισμικός Σχεδιασμός

Μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων

Τοπογραφικές Μελέτες / Κτηματολόγιο

Οικοδομικές Άδειες

Άδειες Λειτουργίας καταστημάτων, βιομηχανιών κλπ.

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων, Βεβαιώσεις κλπ

Μελέτη – Κατασκευή συστημάτων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πλέον, η εκτίμηση ακινήτων απαιτεί πιστοποιημένη και εξειδικευμένη γνώση υψηλού επιπέδου, την οποία αποδεδειγμένα το γραφείο μας διαθέτει.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου - Εφαρμογές

Πραγματογνωμοσύνες

Τεχνικός Έλεγχος και Αξιολόγηση Ακινήτων

Έλεγχος – Αξιολόγηση Δομικής & Στατικής Επάρκειας

Υπηρεσίες Ελεγκτή Δόμησης

Διαγωνισμοί & Κοστολόγηση Έργων

Αξιολόγηση επιχειρηματικών προτάσεων ΕΣΠΑ

Παραλαβή και έλεγχος έργων ΕΣΠΑ και έργων του αναπτυξιακού Νόμου

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Υπηρεσίες Επίβλεψης Λειτουργίας και Συντήρησης Βιομηχανιών

Έλεγχος εγκαταστάσεων Κλιματισμού (Πιστοποίηση κατ. Ι)

Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατασκευαστικές Υπηρεσίες​

Ιδιωτικές Οικοδομές

Επαγγελματικοί Χώροι

Ανακαινίσεις κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων – αλλαγή χρήσης

Αποκαταστάσεις & στατικές ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων

Επίβλεψη Κατασκευαστικών Εργασιών

Διαχείριση Έργων

Δημόσια Έργα

Μη καταστροφικοί έλεγχοι φέροντος οργανισμού από ωπλισμένο σκυρόδεμα
με σύγχρονα όργανα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ενεργειακή Αναβάθμιση

Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης / ΚΕΝΑΚ

Σύνταξη Ενεργειακών Πιστοποιητικών

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

Μελέτη – Κατασκευή Ενεργειακής
Αναβάθμισης Κτιρίου